Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

 

 1. Udělujete tímto souhlas El nino parfum s.r.o., se sídlem Pražská 1816, 50901, Nová Paka, IČ: 25292285, Spisová značka C 13548 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa a dodací adresa
 • datum narození
 • telefonní číslo
 • název firmy
 • IČ, DIČ
 • podobizna
 1. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření zákaznického profilu.
 2. Adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.

Podobizna bude zpracována za účelem úpravy uživatelského profilu dle přání zákazníka.

Informace o profilu na sociální síti Facebook a Google bude zpracována v případě propojení uživatelských profilů za účelem doplnění registračních údajů.

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. poskytovatel webhostingových služeb, společnost TLAP s.r.o., se sídlem č.p. 19 391 43  Běleč, IČ: 28094433
 2. společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 3. Případně další Zpracovatelé, se kterými má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

 

Doprava:
Platba:
Certifikace:
Made with by PragueBest