Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání notifikací hlídání zboží

1. Udělujete tímto souhlas El nino parfum s.r.o., se sídlem Pražská 1816, 50901, Nová Paka, IČ: 25292285, Spisová značka C 13548 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaši e-mailovou adresu.

2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zasílání upozornění o pohybu ceny a změny dostupnosti zvoleného zboží.

3. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v notifikaci. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání notifikací.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel webhostingových služeb, společnost TLAP s.r.o., se sídlem č.p. 19 391 43  Běleč, IČ: 28094433

společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438

Případně další Zpracovatelé, se kterými má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

Doprava:
Platba:
Certifikace:
Made with by PragueBest