Získejte pleťové sérum Revox Just Salicylic Acid 2% k nákupu produktů značky REVOX nad 199 Kč!

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání notifikací hlídání zboží

1. Udělujete tímto souhlas El nino parfum s.r.o., se sídlem Pražská 1816, 50901, Nová Paka, IČ: 25292285, Spisová značka C 13548 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaši e-mailovou adresu.

2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zasílání upozornění o pohybu ceny a změny dostupnosti zvoleného zboží.

3. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v notifikaci. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání notifikací.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel webhostingových služeb, společnost TLAP s.r.o., se sídlem č.p. 19 391 43  Běleč, IČ: 28094433

společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438

Případně další Zpracovatelé, se kterými má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

Doprava:
Platba:
Certifikace: