Pravidla věrnostního programu

1. Úvod

I. Slevový program "Věrnostní Program Elnino.cz" (dále jen "Program") je věrnostní program nabízející svým členům poskytování speciálních výhod plynoucích z prováděných nákupů v internetovém obchodě na adrese  www.parfemy-elnino.cz, který provozuje společnost el nino parfum s.r.o., se sídlem Pražská 1816, Nová Paka, 509 01, IČ: 25292285 (dále jen "Elnino.cz")

II. Program umožňuje svým členům získávat stanoveným způsobem a za stanovených podmínek slevu z nákupu vyjádřenou v procentech (viz bod 3. I.)

2. Členství v Programu

I. Členství v Programu vzniká na základě provedené registrace, prvního nákupu, odebírání informačního newsletteru a za splnění podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Členství v Programu je zcela dobrovolné a bezplatné. Na členství v programu není nárok v případě, že klient využívá již jiné slevy (obvykle slevové kupony pro zaměstnance, z časopisů apod.). Věrnostní program nemohou využívat velkoobchodní odběratelé společnosti el nino parfum, s.r.o., nebo další, pokud zboží není určeno přímo pro osobní spotřebu (nákup pro jinou společnost, na IČO apod.).

II. Členem Programu se může stát osoba splňující všechny následující podmínky:

  • člen provede alespoň jeden nákup v internetovém obchodě Elnino.cz a uběhne 14 denní zákonná lhůta umožňující vrácení objednávky
  • člen je registrován v administračním centru Elnino.cz
  • člen odebírá informační newsletter Elnino.cz
  • člen provádí nákupní proces pod svými přihlašovacími údaji
  • člen splňuje případné další podmínky dle těchto Pravidel

III. Osoba splňující podmínky pro členství, která si přeje stát se členem Programu a využívat výhod Programu, požádá o členství v Programu registrací na www.parfemy-elnino.cz. Svou registrací stvrzuje skutečnost, že byla seznámena s těmito Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Člen zároveň obdrží přihlašovací údaje do svého konta.

IV. Při splnění podmínek pro vznik členství v Programu je založeno konto člena.

V. Členství v Programu je automaticky ukončeno pokud přestal splňovat podmínky pro členství v Programu.

VI. Člen může rovněž požádat o ukončení členství v Programu elektronickým oznámením na e-mail info@elnino.cz. Oznámení musí obsahovat jeho registrační e-mail, jméno, příjmení a adresu. Ke dni zániku členství v Programu zanikají vůči Elnino.cz veškeré nároky a oprávnění vyplývající z členství v Programu.

VII. Členové nejsou povinni využívat výhod vyplývajících ze svého členství v Programu.

3. Získávání benefitů

I. "Slevový program Elnino.cz" je součást Programu, kde za stanovených podmínek může člen čerpat slevu vyjádřenou v procentech z realizované objednávky a náleží mu sleva ve výši:

  • 2 % od prvního nákupu automaticky při registraci a odběru infomailu
  • 3 % při celkové kumulované útratě  nad 6 000 Kč (platí od druhého nákupu při splnění celkové útraty 6 000 Kč)

Pozn. : Věrnostní program se nevztahuje na již zlevněné produkty označené štítkem "sleva".

Sleva z věrnostního programu se počítá pro každý produkt individuálně, nikoliv z celkového objemu produktů. Výše slevy u produktu musí přesáhnout minimálně celou 1 Kč, aby byla sleva započítána.

Nutnou podmínkou kumulace obratu je provádět nákupní proces pod svými přihlašovacími loginy, které byly členovy zaslány při založení registrace. Kumulace obratů se započítává od 24.10.2011.

Nárok na získání benefitu je počítán ze „zaslouženého“ obratu, tedy ze zaplacených a vyzvednutých objednávek. Připsání benefitů proběhne v termínu cca 14 pracovních dní od realizované objednávky.

4. Čerpání benefitů

I. Čerpání benefitu vyplývající z části "Slevový program Elnino.cz", tj. procenty vyjádřená sleva z konečné ceny produktu se děje automaticky po přihlášení do administrace věrnostního programu. Každý člen vidí u produktů ceny původní (cena označena "Původně") a ceny přepočítané vázané k výši přiznané slevy. Sleva se nevztahuje a nemá jakýkoliv vliv na cenu za ostatní služby jako dopravné, balné apod.

5. Ostatní ujednání

Slevu nelze převádět na další osoby. Ve výjimečných případech lze dosažené benefity převést do jiného konta stejného člena zasláním požadavku na e-mail info@elnino.cz. Jedná se zejména o případ změny e-mailu. Není ale možné slučovat benefity z více účtů do jednoho.

Slevovou skupinu je možno odebrat provozovatelem při technické závadě, či při jiném neoprávněném jednání.

Členové jsou povinni chránit své údaje kterými přistupují do administrace Programu a v případě zneužití 3 osobou se Elnino.cz zříká veškeré zodpovědnosti za škody tímto jednáním vzniklé.

Společnost el nino parfum, s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo upravit pravidla programu. El nino parfum, s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit program i bez udání důvodu. Účastníci budou o takové změně nebo úpravě pravidel programu informováni na adrese www.parfemy-elnino.cz

Společnost el nino parfum, s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit z programu jakéhokoliv člena pokud porušuje pravidla výše popsaná, či pokud porušuje jiná, např. etická pravidla.


Pravidla programu nabývají účinnosti dnem 22. 2. 2019


Archiv podmínek Věrnostního programu Elnino.cz

  • Podmínky platné od 1. 1. 2014 (ZDE)
  • Podmínky platné od 24. 10. 2011 do 31. 12. 2013 (ZDE)